Az Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület
Technikai szám: 2130

A jókedvű adakozót
szereti Isten!

Bemutatkozunk

Az Agapé Gyülekezet szemléletmódját a nevünkben is szereplő “agapé” szó határozza meg, amely a mások irányába való feltétel nélküli isteni szeretetet jelenti.

Ebben a szóban hordozott jelentéstartalommal kívánjuk végezni feladatainkat a mindennapokban és kívánunk hatni a környezetünkre, társadalmunkra. Tevékenységeink közé a hitéleti munkánkon túl, olyan területek is tartoznak, mint a családi életek felépítése, karbantartása, a roma integráció elősegítése, ifjúsági munka és egyéb karitatív segítségnyújtás. 

Közösségünk közel 70 gyülekezettel és misszióállomással rendelkezik országszerte, amelyeken keresztül igyekszünk elérni a megfogalmazott céljainkat.

Pozitív céljaink

Család

Kiemelt figyelmet fordítunk a családokra is és ezen belül a házaspárokra is. Meggyőződésünk, hogy a gyermekek számára is fontos egészséges, szerető közeg csak akkor jöhet létre, ha a házaspárok között egymás iránti szeretet és tisztelet van jelen.

A minél kiegyensúlyozottabb családok létrejöttének érdekében közösségünk tanácsadást biztosít és különböző konferenciák szervez házaspárok számára.

Élelmiszerosztás

A lelki mellett a kézzel fogható, fizikai segítség is hasonlóan fontos, így évről évre több alkalommal is szervezünk élelmiszerosztást, ahol az erre rászorultakat látjuk el alapvető élelmiszerekkel. 

Karácsony alkalmával, 60 fő önkéntessége mellett több, mint 4 tonna élelmiszert tudtunk eljuttatni több, mint 1000 szükségben lévő számára. Az Élelmiszerbank Egyesülettel közreműködve pedig hetente kétszer szintén élelmiszer kerül szétosztásra.

Roma misszió

A roma misszióban egy komplex program megvalósítására törekszünk, amely során az iskolából kieső és társadalomban perifériára szorult embereket vissza lehet integrálni az oktatás vagy éppen a munka világába. A képzések és mentorprogramok célja az, hogy a társadalom teljes jogú tagjai lehessenek és tudásuk továbbadására is képesek legyenek. 

Meggyőződésünk, hogy a romák integrálódásának központi eleme az evangélium átformáló ereje, ezért a szolgálat középpontjába a lelki missziómunkát helyeztük. A megfogalmazott célok elérésére irányuló alprogramjaink a mentor program, vezetők képzése, karitatív szolgálat.

Szolgáló tábor

Szolgáló programunkat kettős cél vezérli.

Egyfelől minden nyáron egy hét erejéig egy adott településen élők házkörüli feladatait, mint festés, fűnyírás, favágás átvállaljuk és elvégezzük helyettük. 

Másfelől a tábor jó lehetőséget biztosít, hogy a résztvevőkben az önkéntes munkán keresztül növekedjen az embertársaik irányába való felelősségérzet.

Börtönmisszió

Szívünkön viseljük azon emberek sorsát is, akik életük folyamán egy rossz döntésük következtében kénytelenek voltak börtönbe vonulni. Fontosnak érezzük, hogy látogatásaink során Isten rájuk is érvényes feltétel nélküli szeretetét megtapasztalják.

A rabok családjaiban felmerülő szükségek betöltését is lehetőségeinkhez mérten ellátjuk, többek között élelmiszeradomány formájában. Szabadulásuk után pedig lehetőséget biztosítunk számukra közösségeinkhez való csatlakozáshoz.

Ifjúsági misszió

A fiatal generáció felnövekedése kiemelt szerepet kap közösségünk életében. Célunk, hogy segítve őket hitük megerősödésében kiegyensúlyozott felnőtté válhassanak és társadalmunk javát szolgálják. Ezen célok eléréséért táborokat és egész évben elérhető ifjúsági alkalmakat tartunk.

Bizonyságok

Miért adományozzak?

Roma misszió

A közeljövőben tovább szeretnénk fejleszteni a romákkal kapcsolatos projektjeinket. Terveink között szerepel 30 misszionárius kiküldése 18 roma telepre, ezzel állandó jelenlétet és elérhetőséget biztosítva az ott élők számára.

Kiképző műhely

Terveink között szerepel, hogy tagjaink közül 100 embert készítsünk fel különböző projektjeinkbe való belépésre ezzel tovább növelve azok hatásfokát. Vágyunk, hogy minél aktívabban tudjunk segíteni, minél több területen.

Lánynevelő Intézet

Célunk, hogy lánynevelőintézetekbe került fiatalkorúakon is segítsünk. Az itt lakó lányoknak kiemelten nagy szükségük van Isten szeretetének érintésére. Már jelenleg is vannak tagjaink, akik ezen a területen tevékenykednek és a jövőben szeretnénk fokozni munkánkat. Ennek a missziónak a keretein belül többször sikerül számukra lehetőséget adni arra is, hogy egy-egy napot az intézet falain kívül, tagjainkkal tölthessenek egy szeretetteljes, családi légkörben.

Erre költöttünk
10 év alatt

Tevékenységünkkel elértük, hogy

0
400 háztartásban segítettünk a szolgáló táborok ideje alatt
0
50 tonna élelmiszert osztottunk szét több száz önkéntes segítségével
0
3700 szükségben lévő számára nyújtottunk segítséget gyülekezeteinkben

Adománygyűjtés

Feltétel Nélkül Közhasznú Alapítvány

1+1% felajánlás

Ne feledd, hogy 1+1 százalékkal rendelkezhetsz! Az egyházi mellett, civil szervezetnek járó 1 százalékodat is ránk bízhatod, amennyiben tevékenységeink céljával egyet tudsz érteni és azok elnyerték tetszésedet.

Civil szervezet

Tekintsd meg a civil szervezetnek járó felajánlás módját, amennyiben nem elektronikusan rendelkezel! A bekarikázott részbe vidd fel alapítványunk adószámát!

Anyagi támogatás

Céljaink eléréséhez Ha pedig ezen felül kívánsz minket anyagilag támogatni céljaink elérésében, azt a következő módon teheted meg.

Te kinek adod az 1%-od?

Ha céljaink elnyerték a tetszésed, akkor kérjük, hogy támogass bennünket az  adód 1%-os felajánlásával. Vágyunk, hogy missziónk minél több magyar ember életét megváltoztassa.

AGAPÉ GYÜLEKEZET KERESZTÉNY EGYESÜLET

Technikai szám: 2130

Hogyan rendelkezhetsz
AZ adód 1%-ról?

Elektronikus úton
Ha van ügyfélkapu regisztrációja, akkor a https://eszja.nav.gov.hu oldalon akár már most is rendelkezhet az egyházi 1%-ról, az adóbevallásától függetlenül.
Nyomtatott formában külön

Kitöltött papír nyomtatványon is tud rendelkezni az egyházi 1%-ról!

19EGYSZA
rendelkező nyilatkozat
letöltése nyomtatáshoz

Nyomtatott formában adóbevallásával együtt

Egyházak számára felajánlható egy százalék résznél az „Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület” név és a „2130” technikai szám megadásával.

Agapé Gyülekezet Keresztény Egyesület
Technikai szám: 2130

Még eddig ajánlhatod fel

nap
óra
perc

Ha még nem tudod, hogyan támogasd tevékenységünket, jelezd felénk és elküldünk részedre egy bővebb bemutatkozót!

Üzeneted a projecteverest.egyszazalek@gmail.com
címre fog megérkezni.

Köszönjük a felajánlásodat!

Amennyiben az alábbi adatokat megadod, segíted további munkánkat és missziónk fejleményeiről is tájékoztatunk.